Γενικοί Όροι

Η onlinetickets.gr μέσω της  διαδικτυακής  πύλης  προσφέρει τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες και  διαμεσολαβεί στην κράτηση υπηρεσιών (πτήσεις, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχεία, εισιτήρια πλοίων, οργανωμένα ταξίδια και λοιπές  υπηρεσίες) οι οποίες προσφέρονται από τους  παρόχους της εκάστοτε τουριστικής υπηρεσίας η προϊόντος

Η κράτηση υπηρεσιών  ή  προϊόντων  μέσω της ιστοσελίδας είναι εφικτή μόνο στην περίπτωση διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί η κράτηση, η καταρτιζόμενη σύμβαση δεσμεύει αποκλειστικά τον χρήστη και τον πάροχο του συγκεκριμένου προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Η παροχή της onlinetickets.gr  συνίσταται αποκλειστικά στη διαμεσολάβηση μεταξύ των χρηστών και των παρόχων και η ευθύνη της περιορίζεται μόνο στην εκπλήρωση της παροχής αυτής. Η  onlinetickets.gr  δεν διοργανώνει δικά της ταξίδια. Για την εκπλήρωση των συμβάσεων που καταρτίστηκαν μέσω της onlinetickets.gr  ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο εκάστοτε πάροχος.

Κρατήσεις
Με την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της ειδικής φόρμας κράτησης στον δικτυακό μας τόπο και το τέλος  της διαδικασίας κράτησης ο χρήστης δίνει ρητή εντολή στην onlinetickets.gr να διαμεσολαβήσει για την παροχή ταξιδιωτικής υπηρεσίας, η οποία προσφέρεται από τον εκάστοτε πάροχο, ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας η οποία σχετίζεται με την εκτέλεση ενός ταξιδιού.

Ως εντολές του χρήστη για την μεσολάβηση της onlinetickets.gr σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω της διαδικτυακής της πύλης, εννοούνται ειδικότερα οι παρακάτω πράξεις:

Οι κρατήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται από τον χρήστη μέσω της διαδικτυακής πύλης της onlinetickets.gr

Οι κρατήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται τηλεφωνικώς από τον χρήστη μέσω του Call Center της onlinetickets.gr

Οι κρατήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται από τον χρήστη στα γραφεία της onlinetickets.gr

Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον χρήστη σε κάθε περίπτωση.

Οι κρατήσεις που ΔΕΝ πραγματοποιούνται μέσω της διαδικτυακής πύλης της onlinetickets.gr ενδέχεται να έχουν διαφορετική τιμολόγηση.

Σε περίπτωση βραχυπρόθεσμων αλλαγών του ταξιδιού, το οποίο έχει επιλέξει ο χρήστης, εκ μέρους του παρόχου, π.χ. σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης της πτήσης, η onlinetickets.gr  θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί με τον χρήστη μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ενημερώσει τον χρήστη σχετικά. Για μεταθέσεις, καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων η άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και προϊόντων του παρόχου η  onlinetickets.gr  ουδεμία ευθύνη φέρει.

Ο χρήστης ευθύνεται για την τήρηση των όρων που θέτει ο εκάστοτε πάροχος, όπως π.χ. τους όρους που θέτει κάθε αεροπορική εταιρία σχετικά με τον χρόνο check in ή την επιβεβαίωση πτήσεων επιστροφής. Ο χρήστης ενημερώνεται για τους όρους αυτούς από τον συγκεκριμένο πάροχο.

Επιβεβαίωση της κράτησης, αποστολή των ταξιδιωτικών εγγράφων
Σε περίπτωση κράτησης μέσω του δικτυακού τόπου της onlinetickets.gr ο χρήστης θα λάβει από την onlinetickets.gr  ή απευθείας από τον πάροχο επιβεβαίωση για την κράτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο χρήστης υποχρεούται να ελέγξει ΑΜΕΣΩΣ την ορθότητα των στοιχείων της επιβεβαίωσης (όνομα, ημερομηνία αναχώρησης, προορισμός κ.λ.π.) και να ενημερώσει την onlinetickets.gr για τυχόν λάθη που έγιναν κατά την διάρκεια της καταχώρησης. Λάθη τα οποία αναφέρονται μετά την πάροδο της εργάσιμης ημέρας μέσα στην οποία έγινε η καταχώρηση της κράτησης από τον χρήστη δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί η onlinetickets.gr  ότι η διόρθωση του λάθους είναι εφικτή χωρίς κόστος ακόμη και στην έγκαιρη ενημέρωση από τον χρήστη. Πολλοί πάροχοι και δη αεροπορικές εταιρείες low cost δεν προβαίνουν σε καμία διόρθωση λάθους μετά την καταχώρηση της κράτησης από τον χρήστη. Σημειώνεται, ότι η εκπρόθεσμη αναφορά λαθών ή η μη δυνατότητα διόρθωσής τους σε καμία περίπτωση δεν γεννά δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση.

Τα αεροπορικά εισιτήρια αποστέλλονται στον χρήστη ως ηλεκτρονικά εισιτήρια (e-ticket) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ταχυδρομικώς ή μέσω courier με χρέωση του πελάτη , η  μπορούν να παραληφθούν  και από τα γραφεία της  onlinetickets.gr . Τα ηλεκτρονικά εισιτήρια (e-ticket) εκδίδονται από τα σχετικά αυτόματα μηχανήματα εντός του αεροδρομίου ή στο check – in της συγκεκριμένης εταιρίας.

Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια αποστέλλονται στον πελάτη ταχυδρομικώς, μέσω courier με χρέωση του πελάτη  ή μπορεί να τα παραλάβει από τα γραφεία της onlinetickets.gr. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να παραληφθούν από το κιόσκι της ακτοπλοϊκής εταιρείας στο λιμάνι αναχώρησης (συνήθως βρίσκονται μέσα στην πύλη του αντίστοιχου πλοίου). Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα λάβει τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail τον κωδικό κράτησης.

Η  onlinetickets.gr  δεν ευθύνεται για απώλειες εισιτηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων ,τα οποία αποστέλλονται ταχυδρομικώς.

Σε περίπτωση κρατήσεων που αφορούν ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα δεν αποστέλλονται ειδικά έγγραφα. Ο χρήστης λαμβάνει ένα απλό e-mail με τα στοιχεία της κράτησης. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης προσκομίζει την εκτύπωση της επιβεβαίωσης που έχει λάβει από την  onlinetickets.gr  και το συνοδευόμενο voucher (εφόσον αυτό υπάρχει) απευθείας στο ξενοδοχείο ή το γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων.

Σε περίπτωση οργανωμένων ταξιδιών ο χρήστης θα παραλάβει τα σχετικά έγγραφα ταχυδρομικώς ή από τα γραφεία της αεροπορικής εταιρίας στο αεροδρόμιο. Στην τελευταία περίπτωση θα υπάρξει και σχετική ενημέρωση του χρήστη.

Κατόπιν ειδικής συμφωνίας ο χρήστης δύναται να παραλάβει τα ταξιδιωτικά έγγραφα από τα γραφεία της  onlinetickets.gr  κατά την διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του γραφείου.

Τιμές
Η αμοιβή της onlinetickets.gr  για τη διαμεσολάβησή της συμπεριλαμβάνεται στην συνολική τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας ή του προϊόντος.

H  onlinetickets.gr   ενημερώνεται για τις τιμές των ταξιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών από τον εκάστοτε πάροχο. Για αλλαγές στις τιμές από τον πάροχο η  onlinetickets.gr  δεν φέρει καμία ευθύνη.

Η  onlinetickets.gr  δεν ευθύνεται για τέλη κράτησης που τυχόν επιβάλλονται από τον εκάστοτε πάροχο σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού ή της παροχής υπηρεσιών. Τα τέλη αυτά βαρύνουν αποκλειστικά τον χρήστη.

Επιπλέον χρεώσεις από αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους
Η αγορά εισιτηρίων από αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους συνήθως αναφέρεται μόνο στον απλό ναύλο και δεν συμπεριλαμβάνονται στην αναγραφόμενη τιμή οι αποσκευές. Η κράτηση των αποσκευών μπορεί να γίνει με την ολοκλήρωση της κράτησης στην επιπλέον τιμή που ορίζει η εκάστοτε αεροπορική εταιρεία. Εάν ο πελάτης αποφασίσει εκ των υστέρων (αφού έχει ολοκληρώσει την κράτηση του) να προσθέσει αποσκευή τότε θα υπάρχει 5€ χρέωση αποσκευών από την onlinetickets.gr  επιπλέον του κόστους που θα χρεώσει η αεροπορική εταιρεία.

Τρόπος πληρωμής
Σημειώνεται ότι γίνονται δεκτοί οι περισσότεροι τύποι πιστωτικής κάρτας. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του χρήστη θα χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις ως εξασφάλιση της κράτησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο χρήστης θα λαμβάνει την τελική επιβεβαίωση της κράτησης και τον λογαριασμό προς εξόφληση από τον πάροχο, ο οποίος (λογαριασμός) δύναται να εξοφληθεί μέσω πιστωτικής κάρτας, με την καταβολή μετρητών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω ξένης πιστωτικής κάρτας απαιτείται η γραπτή συναίνεση του κατόχου της κάρτας.

Στην περίπτωση που ο τρόπος πληρωμής είναι με πιστωτική κάρτα η χρέωση όλου του ποσού γίνεται με την ολοκλήρωση της κράτησης. Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στην τράπεζα, συνήθως δίνεται διορία 24 ώρες για να γίνει η κατάθεση όλου του ποσού.

Πριν την εξόφληση του τιμήματος η  onlinetickets.gr  δεν έχει υποχρέωση να μεταβιβάσει τα εισιτήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα στο χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση του πελάτη για την εξόφληση του τιμήματος, για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που έχει παραγγείλει, παραμένει.

Η onlinetickets.gr  ενδέχεται να προσκαλέσει τον χρήστη να προσκομίσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο σχετικό με την διεύθυνση κατοικίας του ή αντίγραφο της πιστωτικής του κάρτας ή απόδειξη κατάθεσης τραπεζικού λογαριασμού του μέσω φαξ ή και ταχυδρομικώς πριν την οριστική έκδοση του εισιτηρίου.

Η  onlinetickets.gr  έχει το δικαίωμα να αποστείλει τα εισιτήρια, τις επιβεβαιώσεις κράτησης, vouchers ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα αποκλειστικά στην διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει ο χρήστης στην τράπεζά του η στον εκδότη της πιστωτικής του κάρτας.

Ακυρώσεις, αλλαγές
Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης ενός εισιτηρίου, ενός ταξιδιού ή ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας που παρέχει η onlinetickets.gr  εξαρτάται από τους όρους που θέτει ο εκάστοτε πάροχος.

Το κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης μίας ταξιδιωτικής υπηρεσίας, το οποίο καθορίζεται από τους όρους του εκάστοτε παρόχου, βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.

Σε περίπτωση που ο πάροχος παρέχει στον χρήστη το δικαίωμα ακύρωσης ή αλλαγής του επιλεγμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, ο χρήστης, ο οποίος επιθυμεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση κράτησης, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως την  onlinetickets.gr  μέσω e-mail   ή μέσω φαξ στο 210 8940 423  ενημερώνοντας σχετικά με το αίτημά του. Εάν η εντολή ακύρωσης/αλλαγής σταλεί εκτός ωρών εργασίας τότε ως ημέρα παραλαβής της σχετικής εντολής θα θεωρηθεί η ερχόμενη εργάσιμη.
Η onlinetickets.gr δεν δύναται να ακυρώσει ή να τροποποιήσει κάποια κράτηση αν δεν έχει λάβει την έγγραφη εντολή του χρήστη όπως προαναφέρθηκε.

Σε περίπτωση ακύρωσης, ή μερικής ακύρωσης κάποιας κράτησης, ενός ταξιδιού ή ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας που έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης μέσω της onlinetickets.gr  η αμοιβή της onlinetickets.gr για την μεσολάβηση της δεν επιστρέφεται ενώ υπάρχει πάγια χρέωση ως εξής:

  • Αεροπορικά εισιτήρια: 15 ευρώ για κάθε εισιτήριο  εσωτερικού και 20 ευρώ για εισιτήριο εξωτερικού συν την ακυρωτική χρέωση της αεροπορικής εταιρείας εφόσον προκύπτει.
  • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: 3 ευρώ για κάθε εισιτήριο συν την ακυρωτική χρέωση της ακτοπλοϊκής εταιρείας εφόσον προκύπτει.
  • Ξενοδοχεία / Αυτοκίνητα: Μόνο η ακυρωτική χρέωση του παρόχου εφόσον προκύπτει.


Σε περίπτωση αλλαγής κάποιας κράτησης, ενός ταξιδιού ή ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας που έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης μέσω της onlinetickets.gr  δύναται να ζητηθεί από τον χρήστη καταβολή επιπρόσθετου τέλους επανέκδοσης.

Επιστροφή Χρημάτων
Η ημερομηνία για επιστροφή χρημάτων από ακυρώσεις εξαρτάται από το είδος της υπηρεσίας.

Ειδικότερα, σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής που αφορά αεροπορικά εισιτήρια, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται εφόσον η ίδια η αεροπορική εταιρεία έχει προχωρήσει με την διαδικασία επιστροφής χρημάτων. Η επιστροφή χρημάτων στον πελάτη θα πραγματοποιηθεί το νωρίτερο στο τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία της ακύρωσης. Για πιθανές καθυστερήσεις εξαιτίας της αεροπορικής εταιρείας, η onlinetickets.gr  δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

Η επιστροφή χρημάτων που αφορά τις υπόλοιπες υπηρεσίες της  onlinetickets.gr  θα πραγματοποιείται μετά από 30 ημέρες από την ημερομηνία ακύρωσης.

 Απόρριψη της κράτησης
Η  onlinetickets.gr  έχει το δικαίωμα να απορρίψει εντολές για την κράτηση που καταχωρούνται από τον χρήστη, αν αυτός παραβιάσει τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου.

Διατάξεις για διαβατήρια, βίζα, συνάλλαγμα και υγειονομικές διατάξεις
Σε περίπτωση που ο χρήστης ταξιδέψει στο εξωτερικό θα πρέπει να τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τα διαβατήρια, την βίζα, το τελωνείο, τους φόρους, καθώς και οι διατάξεις για τις εισαγωγές και εξαγωγές, όπως και οι υγειονομικές διατάξεις. Η ευθύνη για την τήρηση των παραπάνω διατάξεων βαρύνει τον χρήστη.  Σε κάθε  περίπτωση   ο χρήστης πρέπει να απευθυνθεί  στο προξενείο της χώρας στην οποία πρόκειται να ταξιδέψει.

Αποκλεισμός ευθύνης
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα παρέχονται από τον εκάστοτε πάροχο. Η onlinetickets.gr καταβάλλει όλες τις δυνατές προσπάθειες να ελέγξει τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της για τυχόν λάθη και ανακρίβειες. Η onlinetickets.gr δεν εγγυάται την καταλληλότητα, την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα αυτών των πληροφοριών.

Η onlinetickets.gr  δεν ευθύνεται επίσης για την μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ή του προϊόντος την ημερομηνία της κράτησης ή για την εκπλήρωση της σύμβασης με τον πάροχο. Σε καμία περίπτωση η onlinetickets.gr   δεν ευθύνεται για πράξεις, λάθη, παραλείψεις, εγγυήσεις, παραβιάσεις ή αρνήσεις οποιουδήποτε παρόχου ή για τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή περιουσίας ή άλλες ζημίες ή αποζημιώσεις και χρηματικές ικανοποιήσεις και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία και τη χρήση του δικτυακού τόπου και των πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τον εκάστοτε πάροχο ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου. Η onlinetickets.gr  δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν θα αποζημιώσει κανέναν λόγω καθυστέρησης, ακύρωσης, υπεράριθμων κρατήσεων, απεργίας, ανωτέρας βίας ή άλλης αιτίας που δεν βρίσκονται στο άμεσο έλεγχό της. Επιπλέον δεν έχει καμία ευθύνη αποζημίωσης για οποιοδήποτε πρόσθετο έξοδο, παράλειψη, καθυστέρηση, αλλαγή δρομολογίου ή πράξη οποιασδήποτε κρατικής αρχής.

Όσο αφορά τις κρατήσεις με την τεχνολογία best price mix, σε περίπτωση ακύρωσης πτήσης του ενός σκέλους της κράτησης λόγω εξωτερικού παράγοντα (απεργίας, καιρού κλπ.) η onlinetickets.gr  δεν εγγυάται ότι μπορεί να μεταβάλει τα στοιχεία της κράτησης του άλλου σκέλους χωρίς επιβάρυνση. Σε περίπτωση που ο επιβάτης επιθυμεί να ακυρώσει/αλλάξει την κράτηση ολοκληρωτικά θα ακολουθηθούν οι όροι και περιορισμοί της αεροπορικής εταιρείας.

Η  onlinetickets.gr  διαθέτει στην βάση της πάνω από 70.000 ξενοδοχεία ανάμεσα στα οποία παρουσιάζονται και κάποια 2 αστέρων. Τα ξενοδοχεία αυτά προορίζονται για ταξιδιώτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με το οικονομικότερο   κόστος  και δεν αποτελούν καταλύματα που συστήνονται στους πελάτες μας. Η εταιρεία  onlinetickets.gr δεν συστήνει κάποιο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και δεν εγγυάται για την ποιότητα όλων των ξενοδοχείων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της. Για περισσότερες συστάσεις μπορείτε να συμβουλεύεστε τις αξιολογήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από πελάτες που έχουν διαμείνει σε κάποια από τα ξενοδοχεία που σας ενδιαφέρουν.

Η  onlinetickets.gr  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτυακού τόπου χωρίς να εγγυάται όμως για την σωστή λειτουργία και την καταλληλότητα όσον αφορά τα προγράμματα (software), τα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και του ότι οι λειτουργίες του θα είναι αδιάκοπες ή απαλλαγμένες από ιούς η άλλα παρόμοια στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα και παρέχονται από τρίτα πρόσωπα.

Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει συνδέσμους (links) σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η onlinetickets.gr  δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών και την πληρότητά τους, καθώς για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρήση τους, καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται η τιμή αεροπορικού εισιτηρίου που προβάλλεται στην διαδικτυακή πύλη της onlinetickets.gr  να μην ισχύει κατά την επιβεβαίωση της κράτησης. Η  onlinetickets.gr δεσμεύεται μόνο για την τιμή η οποία αναγράφεται στην αποστολή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Οι εδώ παρεχόμενες πληροφορίες υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές. Η onlinetickets.gr  ή συνεργάτης/τες της έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν τροποποιήσεις στον δικτυακό τόπο οποιαδήποτε στιγμή.

Ευθύνη του χρήστη
Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να έχει αποκλειστικά νόμιμους σκοπούς και να γίνεται με νόμιμους τρόπους έτσι ώστε να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών της onlinetickets.gr
Χρησιμοποιώντας αυτό το δικτυακό τόπο ο χρήστης εγγυάται, ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών και τηρεί τις νομικές προϋποθέσεις χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου. Ο χρήστης υποχρεούται να εποπτεύει και να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας από ανήλικους στο όνομα ή για λογαριασμού αυτού (του χρήστη). Επίσης εγγυάται για την ορθότητα και την πληρότητα όλων των πληροφοριών και τα στοιχεία, τα οποία αφορούν το πρόσωπο του χρήστη ή μέλη της οικογενείας του , τα οποία διαβιβάζονται στο πλαίσιο χρήσης αυτής της ιστοσελίδας.

Οποιαδήποτε κράτηση και αν πραγματοποιηθεί για κερδοσκοπικούς, παραπλανητικούς σκοπούς ή με σκοπό την εξαπάτηση ή στην περίπτωση που αποβλέπει στην αύξηση της ζήτησης, απαγορεύεται. Η δυνατότητα κράτησης υπηρεσιών ή προϊόντων μέσω αυτού του δικτυακού τόπου επιτρέπεται να αξιοποιηθεί μόνο στην περίπτωση πραγματοποίησης νόμιμων κρατήσεων και αγορών στο όνομα του χρήστη ή και αναφορικά με άλλα πρόσωπα, στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων έχει το δικαίωμα να ενεργήσει. Ο χρήστης αποδέχεται ότι η κατάχρηση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της onlinetickets.gr  ενδέχεται να έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του συγκεκριμένου χρήστη από την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου αυτού.

Πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα
Η πνευματική ιδιοκτησία και όλα τα υπόλοιπα προστατευόμενα δικαιώματα που αφορούν τον δικτυακό τόπο ανήκουν στην onlinetickets.gr  Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ανήκουν αποκλειστικά στην onlinetickets.gr  εκτός εάν αναφέρεται ρητά η ιδιοκτησία τρίτου. Η ονομασία onlinetickets.gr  όπως επίσης και όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και όλα τα γραφικά σχέδια που απεικονίζονται στην ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της onlinetickets.gr  ή ιδιοκτησία των τρίτων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχό τους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου αυτού. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης άδειας της onlinetickets.gr ή άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Δίκαιο  που  εφαρμόζεται
Το δίκαιο που εφαρμόζεται στις σχέσεις μεταξύ των χρηστών του δικτυακού τόπου και την onlinetickets.gr  αποκλειστικά είναι το ελληνικό δίκαιο

Αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ των μερών είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.